x
Volg ons op facebook om als eerst op de hoogte te blijven van de laatste updates!

Disclaimer

Surfers die afschakelplan.be bezoeken erkennen dat zij onderstaande disclaimer hebben gelezen en zich hermee akkoord verklaren.

Deze website is een informatieve website die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en die bedoeld is om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Afschakelplan.be streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Afschakelplan.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Afschakelplan.be gecontroleerd en of onderhouden worden.

Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is afschakelplan.be niet aansprakelijk.